GENEL
İŞE ALIM VE KARİYER GELİŞİMİ
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
ÜCRET YÖNETİMİ
İŞ BAŞVURU FORMU
ÜCRET YÖNETİMİ

Başak Grubu'nda, unvandan ve fonksiyondan bağımsız, işin içeriğine dayalı bir iş veya performans değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Amaç, çalışanların toplam gelirlerini sektörel anlamda güncel ücret piyasasına göre belirlenmiş rekabetçi ve adil kurumsal politikalara göre belirlemektir. Bunun yanı sıra performansı ayrıştırıp ödüllendirerek çalışanı motive edecek bir Ücret Sistemi kullanılmaktadır.

Başak Grubu'nda ücret politikaları şirketin rekabet gücünü destekler bir şekilde belirlenir, çalışanların ücret seviyeleri belirlenirken ise yetki ve sorumlukları ve performansı göz önüne alınır.