GENEL
İŞE ALIM VE KARİYER GELİŞİMİ
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
ÜCRET YÖNETİMİ
İŞ BAŞVURU FORMU
PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Şirketimizin bir bütün olarak hedeflerine ulaşmasında her bir çalışanımızın kişisel performansının çok önemli olduğu düşünülerek, çeşitli uygulamalar sonucunda çalışanlarımızın organizasyona olan katkıları ölçülür. Bu değerlendirme, personelin çeşitli kurum içi görevlere aday olması, terfi etmesi, maddi kazancının artması gibi sonuçlar getirmektedir. Birim yöneticileri tarafından altı aylık dönemlerde yapılması uygun olan personel performans değerlendirmesi; bilgi, yetenek, davranış olmak üzere 3 genel kriter üzerinden yapılır. Toplam değerlendirmede işletme yöneticileri tarafından; bilgi kriterinin ağırlığını %30, yetenek ve davranış kriterlerinde %35’er olarak tespit edilmelidir.